Šlapanice"B" - Popůvky 1:0 (0:0)

Branky: Konečný

Pavel Šamšula | 30. 8. 2010 Po 8:18 | | 3 komentáře

Komentáře

1 | Micky | 30. 8. 2010 Po 16:35

KV

reagovat

2 | janchal | 31. 8. 2010 Út 9:31

koment k zápasu - béčko válí

SO 2010–08–28 MU: SK Šlapanice B – Popùvky 1:0 (0:0)

Nevyhrál lepší. Pøestože jsme si vytvoøili dost šancí, žádná z nich, kromì vstøeleného gólu, nebyla tak nebezpeèná jako šance našeho soupeøe. Pøesto zùstaly 3 body doma. Vìtší dùraz v osobních soubojích na hosty platil. Pøesto se soupeø dostával do šancí hned od zaèátku. Nákop ze zálohy napálil nabíhající útoèník bez pøípravy a vyprášil Èáslavskému rukavice. Naše snahy smìrem dopøedu se rozrážely o dùraznou obranu soupeøe. Tesaø byl atakován ve vápnì, v další šanci byl sražen, ale penalta se nepískala. Musilova hlava na malém vápnì pøelétla branku. Schovanec postupoval sám ze strany na brankáøe, ale jeho støela jen tìsnì minula vzdálenìjší tyè. Hosté nás však vìtšinu èasu pøehrávali a dostávali se do velkých šancí. Nebezpeèné byly hlavnì pøímé kopy, kdy nabíhající útoèníci jen tìsnì minuli naši branku. Kamenický se krásnì uvolnil na rohu vápna, jeho støelu na vzdálenìjší tyè odrazil bránící hráè na roh. Na naší stranì pøi jednom z rohù se míè dostal k osamocenému hráèi na penaltì, ale jeho nedùraznou støelu sebral do rukavic pozorný Èáslavský. Rozebrání obrany a nábìh do šance s následnou støelou také zavánìlo brankou. Pøesto se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Po pøestávce jsme už hosty k takovým akcím nepustili. Hrozili jsme breaky a pøeèíslením, ale pøi nich nám chybìla pøesná finální pøihrávka. Hosté se dostali ke støele z dálky, která zazvonila na naši levou tyè. Ještì jeden závar pochytal Èáslavský, obrana propustila útoèníka na vápnì, ten sám proti brankáøi jen nastøelil Èáslavského. Další závar pøed brankou uklidil Špondr na rohový kop. Poté udeøilo na druhé stranì – Koneèný nekompromisní støelou pod víko rozvlnil sí. Hosty to uzemnilo a podnikali jen ojedinìlé výpady. Chalupùv nákop po odrazu míèe z rohu Špondr uklidil hlavou do sítì, ale branka nemohla být uznána pro postavení mimo hru. Hanzl s Boèkem rozhýbali soupeøovu obranu, ale ke zmìnì skóre už nedošlo. Ubránili jsme tak hubené vítìzství, které jsme utrpìli.

Branky: Koneèný Sestava: – Èáslavský – Kysela – Marèák, Špondr, Chalupa – Koneèný, Musil, Machala, Schovanec – Tesaø, Kamenický. Støídali: – Hanzl, Boèek

reagovat

3 | Kuranyi | 31. 8. 2010 Út 14:58

Ty bys mohl psát recenze do novin:-)

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

© 2007 - 2022 SK Šlapanice z.s.