Želešice - Šlapanice"B" 3:1 (1:1)

Branky: Šafář

Pavel Šamšula | 6. 9. 2010 Po 8:27 | | 1 komentář

Komentáře

1 | janchal | 6. 9. 2010 Po 10:58

koment k zápasu

SO 2010–08–04 MU: Želešice – SK Šlapanice B 3:1 (1:1)

Se silnì poslepovanou sestavou jsme neodehráli vùbec špatné utkání a mohli pohodlnì vyhrát, pokud bychom byli schopni promìnit šance. Domácí nás uzemnili dvìma anglièany po zmìnì stran a tím rozhodli o osudu utkání. Domácí vstoupili do utkání daleko razantnìji a pøes pravou zálohu se dostali do šance. Bartoòka pøedbìhl záložník a po blafáku Bílému pohodlnì zasunul do prázdné branky. Po tomto úderu jsme si vybrali slabší ètvrthodinku, kdy nás domácí jednoznaènì pøehrávali, ale postupnì se hra vyrovnala a do šancí jsme se dostávali i my. Šafáø postupoval ze strany sám na stopera, který uklouzl. Støela podél brankáøe skonèila v síti – 1:1. Náš tlak sílil a dostávali jsme se do dalších šancí. Bartonìk naservíroval pøed bránu Dítìtovi, který vyprášil pouze rukavice domácího brankáøe. V další šanci se ocitl Musil, který chtìl napálit odražený centr na branku, ale míè se mu svezl, leè dostal se k osamocenému Hanzlovi na malém vápnì. Tomu se však nepodaøilo míè dostat do branky. Domácí znervóznìli a odolávali jen za cenu odkopù. Naše snahy k další brance nevedly, tak se šlo do kabin za remízového stavu. Po zmìnì stran jsme pokraèovali v aktívní høe a výsledkem byly další šance. Švehlova støela málem zmrzaèila domácího brankáøe. Dítì nedokázal zasunout míè na vzdálenìjší tyèi po krásné pøihrávce pøes malé vápno. Trmu vrmu pøed brankou, kdy míè poskakoval po brankové èáøe, nedokázal nikdo dorazit a míè pohodlnì doputoval za brankovou èáru. Po tìchto šancích pøišel trest. Nakopnutý balón svícou našel za penaltou vysokého stopera domácích. Ten hlavou otøel míè o bøevno blízko šibenice a domácí vedli. Za 3 minuty na to rozbìhlý záložník napálil míè na vzdálenìjší tyè, míè se odrazil od tyèe do branky. A bylo po nás. Po tomto KO jsme mìli pár šancí, ale prostì to nešlo. Konec už byl nervózní a vyhecovaný. Výsledek pro nás byl krutý vzhledem k pøedvedené høe a šancím, ale pravdou zùstává, že všechny 3 branky domácích byly nádherné.

Branky: Šafáø M. Sestava: – Bílý – Kolínský – Èermák, Musil, Chalupa – Bartonìk, Hanzl, Machala, Šafáø M. – Paták, Dítì T. Støídali: – Dítì M., Švehla

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

© 2007 - 2022 SK Šlapanice z.s.